O mně - Magenne

O mně

Umění a jeho předávání je můj život, čtěte proto dále a stávejte se jeho součástí!

Od základní školy hraji na housle, kdy jsem byla v začátcích motivována bonbóny a nálepkami, které jsem dostávala od paní učitelky za připravenost. Postupem času jsem přišla na to, že je mou motivací mé vnitřní naplnění a radost okolí. Začala jsem navštěvovat další kroužky, jakými byly zpěv, tanec nebo cimbálová muzika. Mé kroky díky paní učitelce a především podpory rodičů, kteří se ovšem uměním nikdy profesně nezabývali, vedly směrem na konzervatoř. Po zvládnutí talentových zkoušek jsem nastoupila na obor housle. Po necelém roce mě začal přitahovat hudebně dramatický obor, tedy herectví, které jsem si chtěla vyzkoušet. Z mé „zkoušky“ vyplynulo to, že jsem se k herectví dostala jako slepá k houslím, naštěstí k houslím jsem se v mém případě slepá nedostala. Jelikož mi studium dvoj-oboru umožněno nebylo, vybrala jsem si pro mě zcela nepoznané herectví. Už během konzervatoře jsem začala vystupovat jako jazzová zpěvačka, čemuž se věnuji doposud. Dále se zabývám tvorbou taneční hudby a jejího textu, kde propojuji zpěv a housle, modelingem, publicistikou a znovu otevírám cesty k herectví.

"Své každodenní kroky vnímám jako velmi důležitým budováním a postupným zhmotněním snů, a to nejen těch svých!"

Art and perfomance is my life, read further and become part of it!

Since the Primary School I have been playing violin. In the beginnings, I was motivated by candy and stickers which I received from the teacher for good preparation. As time went by and I got older, I could feel that my motivation changed. I was doing it for my inner fulfillment and the joy of the surroundings. I started to visit different school clubs like singing, dancing or cimbalom. My steps, thanks to the teacher and the parents, led me to the conservatory, which I signed up for, and after completing my talent test, I went to the violin class. Not a year had passed, I started to be attracted by musical drama - acting - which I wanted to try. It turned out that I got to acting as a blind man to the "violin" (luckily for my violin skills, that was not the case). Since I was not able to study two programs, I still chose something completely new and unrecognized to me – acting. Already during my studies at the Conservatory, I started to perform as jazz singer which still I have been doing. I am engaged in creation of dance music and its lyrics, where I mix together singing and violin, also, in modeling, journalism and I am trying to restart my acting carrer.

„I slowly build and materialize my dreams and dreams of many others by everyday hard work and dedicatition to them, step by step.“Book me now!

Kontaktujte mě ještě dnes!

Kontakujte mě v níže uvedeném kontaktním formuláři, případně využijte této e-mailové adresy: martina.hekerova@seznam.cz

Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.